فرم تماس

اطلاعات تماس

آدرس شرکت:
تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از فاطمی ، خیابان بوعلی سینا شرقی ،پلاک ۲۶ طبقه اول

کد پستی: ۱۴۳۱۶۹۴۶۶۱
تلفن:۳ -۸۸۹۷۱۹۳۱-۰۲۱ فکس:۸۸۹۷۱۹۸۰-۰۲۱
ایمیل:karan@hkaran.com

آدرس کارخانه:

جاده قدیم کرج ، جاده قدیم شهریار ، نرسیده به سعید آباد ،جاده صنعتی گلگون ، شهرک صنعتی گلگون ،خیابان اول شمالی پلاک ۲۹

تلفن: ۶۵۶۱۰۳۰۱,۳,۴-۰۲۱  فکس: ۶۵۶۱۰۳۰۲-۰۲۱

ایمیل:karan@hkaran.com