پمپ کاتریجی دوبل ولجان
پمپ کاتریجی ولجانکاتریج پمپ ولجان

پمپ کاتریجی دوبل ولجان

توضیحات محصول

پمپ کاتریجی دوبل ولجان

شرکت هیدرولیک کاران نمایندگی پمپ ولجان در ایران و تامین کننده انواع پمپ کاتریجی ولجان شامل پمپ کاتریجی تک ولجان (VT6C/VT7QC) و پمپ کاتریجی دوبل ولجان و همچنین پمپ کاتریجی شفت مایلری ولجان و پمپ های قابل کوپل ولجان می باشد.

پمپ ولجان از جمله پمپ های کاتریجی دبی ثابت بوده و در ۳ نوع تک، دو طبقه و سه طبقه و در ۲ پوسته VT6 و VT7 قابل استفاده می باشد.

از خصوصیات پمپ هیدرولیک ولجان می توان به طراحی خاص کاتریج های آن اشاره کرد. در هر سری از این پمپ ها با تعویض کاتریج یا کم رینگ می توان پمپ با دبی متفاوت ایجاد کرد.

فشار بالا (تا ۳۲۰ بار) از دیگر خصوصیات پمپ ولجان می باشد.

پمپ کاتریجی ولجان دوبل دارای پوسته های متفاوتی به شرح ذیل می باشد :

مشخصات پمپ کاتریجی دوبل ولجان

(VT6CC/VT7QCC):

پمپ کاتریجی دوبل ولجان ” پوسته CC ” :

دبی پمپ کاتریجی ولجان : از ۲۲ (cm3/rev) تا ۲۰۰ (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT6) : تا ۲۷۵ (بار)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT7) : تا ۳۰۰ (بار)

پمپ کاتریجی دوبل ولجان ” پوسته DC” :

دبی پمپ کاتریجی ولجان : از ۵۹ (cm3/rev) تا ۲۹۰ (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT6) : تا ۲۷۵ (بار)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT7) : تا ۳۰۰ (بار)

پمپ کاتریجی دوبل ولجان ” پوسته EC” :

دبی پمپ کاتریجی ولجان : از ۱۴۳ (cm3/rev) تا ۳۷۰ (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ کاتریجی ولجان (پوسته VT6) : تا ۲۷۵ (بار)
فشار ماکزیمم پمپ کاتریجی ولجان (پوسته VT7) : تا ۳۰۰ (بار)

پمپ کاتریجی دوبل ولجان ” پوسته ED” :

دبی پمپ کاتریجی ولجان : از ۱۸۰ (cm3/rev) تا ۴۶۰ (cm3/rev)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT6) : تا ۲۴۰ (بار)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT7) : تا ۳۰۰ (بار)


پمپ کاتریجی ولجان “پوسته EES” :

دبی پمپ کاتریجی ولجان : از ۲۶۴ (cm3/rev) تا ۵۴۰  (cm3/rev)

فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT6) : تا ۲۴۰ (بار)
فشار ماکزیمم پمپ ولجان (پوسته VT7) : تا ۲۴۰ (بار)

دریافت فایل توضیحات

همه نقد ها

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید: “پمپ کاتریجی دوبل ولجان”