هیدرولیک کاران - شرکت مهندسی و خدماتی هیدرولیک کاران

کلمه کلیدی را وارد کنید

پاور یونیت تست شیرهای هیدرولیکی

در پروژه های در دست انجام
portfolio
نام پروژه:
پاور یونیت تست شیرهای هیدرولیکی
تاریخ اتمام:
August 23, 2017
شهر:
تهران
نوع کار :
شیرهای هیدرولیکی
کارفرما:
شرکت ایران تایر
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد