شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

پاور یونیت تست شیرهای هیدرولیکی

در پروژه های در دست انجام
portfolio
نام پروژه:
پاور یونیت تست شیرهای هیدرولیکی
تاریخ انتشار:
August 23, 2017
محل:
تهران
ارزش:
شیرهای هیدرولیکی
معماری:
شرکت ایران تایر
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد