شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

یونیت هیدولیک برش لوله ها نفت(پارت آریا)

در پاور یونیت های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
یونیت هیدولیک برش لوله ها نفت(پارت آریا)
تاریخ اتمام:
August 30, 2016
شهر:
تهران
نوع کار :
پارت آریا
کارفرما:
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد