شیرهای فشارشکن بلوکی ویکرز

شیرهای فشارشکن بلوکی ویکرز (Plate Mounted)
شرکت هیدرولیک کاران از سال 66 به عنوان نماینده ویکرز تاسیس شد.این شرکت تامین کننده انواع شیرهای هیدرولیکی ویکرز از جمله شیرهای فشارشکن بلوکی ویکرز می باشد.

در زیر مشخصات فنی و گاتالوگ این فشارشکن آمده است.

مشخصات شیرهای فشارشکن بلوکی ویکرز: