شیرهای فشارشکن زیر شیری ویکرز (Module Cetop 5)

شیرهای فشارشکن زیر شیری ویکرز (Module Cetop 5)

شرکت هیدرولیک کاران از سال 66 به عنوان نماینده ویکرز در ایران تاسیس شد.این شرکت تامین کننده انواع شیرهای هیدرولیکی ویکرز از جمله شیرهای فشارشکن زیر شیری ویکرز (Module Cetop 5) می باشد.
شیرهای فشارشکن زیر شیری حداکثر فشار سیستم را تنظیم می کنند.

 

مشخصات فنی شیرهای فشارشکن زیر شیری ویکرز (Module Cetop 5) به شرح زیر می باشد:

شرح فشار (بار) دبی (لیتر بر دقیقه)
DGMC 5 PT GW B 30 Pressure relief valve, modular ۴-۳۱۵ ۱۲۰
DGMC 5 AT FW B 30 Pressure relief valve, modular ۴-۲۰۰ ۱۲۰
DGMC 5 PT BW B 30 Pressure relief valve, modular ۴-۱۰۰ ۱۲۰
DGMC2 5 AT GW BT GW B 30 Pressure relief valve, modular ۴-۳۱۵ ۱۲۰
DGMC2 5 AT FW BT FW B 30 Pressure relief valve, modular ۴-۲۰۰ ۱۲۰
DGMC2 5 AB FW BA FW B 30 Pressure relief valve, modular ۴-۲۰۰ ۱۲۰