هیدروموتور پیستونی کاوازاکی (Kawasaki)

پمپ پیستونی کاوازاکی

شرکت هیدرولیک کاران تامین کننده انواع پمپ های پیستونی دبی متغیر کاوازاکی (Kawasaki) می باشد.

مشخصات فنی پمپ پیستونی کاوازاکی (Kawasaki):
لیتراژ : از ۴۵ (سی سی ) تا ۱۴۰ (سی سی) فشار دائم : تا ۳۲۰ (بار) فشار لحظه ای : تا ۳۵۰ (بار)