پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ)

شرکت هیدرولیک کاران نمایندگی پمپ ولجان در ایران و تامین کننده انواع پمپ کاتریجی ولجان شامل پمپ کاتریجی تک ولجان (VT6C/VT7QC) و پمپ کاتریجی دوبل ولجان و همچنین پمپ کاتریجی شفت مایلری ولجان و پمپ های قابل کوپل ولجان می باشد.

پمپ ولجان از جمله پمپ های کاتریجی دبی ثابت بوده و در 3 نوع تک، دو طبقه و سه طبقه و در 2 پوسته VT6 و VT7 قابل استفاده می باشد.

از خصوصیات پمپ هیدرولیک ولجان می توان به طراحی خاص کاتریج های آن اشاره کرد. در هر سری از این پمپ ها با تعویض کاتریج یا کم رینگ می توان پمپ با دبی متفاوت ایجاد کرد.

فشار بالا (تا 320 بار) از دیگر خصوصیات پمپ ولجان می باشد.

 

پمپ کاتریجی تی دی زد

شرکت هیدرولیک کاران تامین کننده انواع پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ) با مشخصات ذیل می باشد:
مشخصات پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ):
پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ) سری V10:

دبی : از ۶.۶ (cm3/rev) تا ۲۲.۸ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۲ (گالن) تا ۷ (گالن)
فشار کاری : تا ۱۷۲ (بار)

پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ) سری V20:
دبی : از ۱۹.۵ (cm3/rev) تا ۴۲.۴ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۶ (گالن) تا ۱۳ (گالن)
فشار کاری : تا ۱۷۲ (بار)

پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ) سری ۲۰V:
دبی : از ۱۸ (cm3/rev) تا ۳۶ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۵ (گالن) تا ۱۱ (گالن)
فشار کاری : تا ۱۷۲ (بار)

پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ) سری ۲۵V:
دبی : از ۳۹ (cm3/rev) تا ۶۷ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۱۲ (گالن) تا ۲۱ (گالن)
فشار کاری : تا ۱۷۲ (بار)

پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ) سری ۳۵V:
دبی : از ۸۱ (cm3/rev) تا ۱۲۱ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۲۵ (گالن) تا ۳۸ (گالن)
فشار کاری : تا ۱۷۲ (بار)

پمپ کاتریجی تی دی زد (TDZ) سری ۴۵V:
دبی : از ۱۳۸ (cm3/rev) تا ۱۹۳ (cm3/rev)
لیتراژ : از ۴۵ (گالن) تا ۶۰ (گالن)
فشار کاری : تا ۱۷۲ (بار)