شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

بلوک های هیدرولیک ماشین آسفالت(رامتک)

در بلوک های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
بلوک های هیدرولیک ماشین آسفالت(رامتک)
تاریخ اتمام:
January 1, 1970
شهر:
تهران
نوع کار :
کارفرما:
رامتک
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد