شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

بلوک های هیدرولیک ماشین آسفالت(رامتک)

در بلوک های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
بلوک های هیدرولیک ماشین آسفالت(رامتک)
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
محل:
تهران
ارزش:
معماری:
رامتک
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد