شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

بلوک هیدرولیک دستگاه پخت لاستیک ایران تایر

در بلوک های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
بلوک هیدرولیک دستگاه پخت لاستیک ایران تایر
تاریخ انتشار:
November 30, 2018
محل:
تهران
ارزش:
سیستم هیدرولیک پرس پخت لاستیک برای شرکت ایران تایر
معماری:
شرکت ایران تایر
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد

شرکت ایران تایر به منظور گسترش فعالیت های خود اقدام به ساخت یک نمونه پرس پخت لاستیک می نماید، که در این راستا برای ساخت سیستم هیدرولیک پرس مربوطه، شرکت هیدرولیک کاران را انتخاب می نماید.

ادوات استفاده شده به شرح زیر می باشد:

در این یونیت برای تامین سرعت حرکت مورد نیاز عملگرها از یک پمپ هیدرولیک تیغه ای دوبل Vickers استفاده شده است که هرکدام بصورت مجزا یک فشار شکن بلوکی برقی و چک ولو Screw کارتریجی ساخت شرکت Eaton-Vickers‌ در سر راه خود دارند، بلوک هیدرولیک این یونیت برای کنترل پنج بخش طراحی شده است.
بخش اول به منظور کنترل حرکت جک های قالب دوتکه لاستیک می باشد. به همین خاطر برای کنترل نرم حرکت هر قالب از یک شیر پروپرشنال دایرکشنال و به همراه یک کانتربالانس ساخت شرکت Eaton-Vickers استفاده شده است.
بخش دوم برای قرار دادن و کنترل قطعه میانی قالب می باشد. به خاطر کنترل حرکت رفت و برگشتی از یک شیر دایرکشنال ، قفل و فلوکنترل زیر شیری ساخت شرکت Eaton-Vickers‌ استفاده شده است. در ادامه مدار به کمک فشارشکن و شیربرقی Screw‌ کارتریجی ساخت شرکت Eaton-Vickers ، مانع پس زده شدن قالب میانی در هنگام پخت می شود.
قسمت سوم به منظورکلمپ کردن استفاده می شود ، به همین منظور از یک شیر دایرکشنال، قفل و فلوکنترل ساخت شرکت Eaton-Vickers استفاده شده است. از آنجا که می بایست ماکزیمم نیروی کلمپ همیشه ثابت باشد، از یک فشار شکن Screw‌ کارتریج ساخت Eaton-Vickers‌ در مسیر این جک ها استفاده شده است.
در بخش چهارم به منظور کنترل حرکت جک های Cracking‌ از یک شیر دایرکشنال و فلوکنترل و یک فشار شکن Screw‌ کارتریج ساخت شرکت Eaton-Vickers‌ استفاده شده است.
بخش پنجم مربوط به حرکت صفحه زیری پرس می باشد که به این منظور از دو سیستم حرکتی و کششی سری استفاده شده است، به همین خاطر در هر بخش از یک شیر دایرکشنال و قفل و فلوکنترل زیرشیری به همراه یک فشار شکن Screw‌ کارتریج ساخت شرکت Eaton-Vickers‌ استفاده شده است.
تاریخ