شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

ساخت پاوریونیت هیدرولیک کوره احیاء مستقیم – فولاد بافق

در پاور یونیت های هیدرولیک, سیستم های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
ساخت پاوریونیت هیدرولیک و جک های هیدرولیکی برای کوره احیاء مستقیم فولاد خوزستان
تاریخ انتشار:
December 21, 2020
محل:
تهران
ارزش:
پاوریونیت هیدرولیک و جک های هیدرولیکی
معماری:
شرکت MMTE
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد

طراحی و سااخت پاوریونیت هیدرولیک جهت تامین توان هیدرولیکی به همراه جک ها و اساتندهای لازم ، برای
کنترل عملکرد جک های سیستم کلوخه شکن (Burden Feeders) و جک های سیستم دریچه ها ی
کوره ( Slide Gates ) باحداکثر فشار کاری 200 bar .