شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

سیستم هیدرولیک کوره احیا سیرجان

در پاور یونیت های هیدرولیک, سیستم های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
سیستم هیدرولیک کوره احیا سیرجان
تاریخ انتشار:
May 22, 2014
محل:
سیرجان
ارزش:
معماری:
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد