هیدرولیک کاران - شرکت مهندسی و خدماتی هیدرولیک کاران

کلمه کلیدی را وارد کنید

سیستم هیدرولیک کوره احیا سیرجان

در پاور یونیت های هیدرولیک, سیستم های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
سیستم هیدرولیک کوره احیا سیرجان
تاریخ اتمام:
May 22, 2014
شهر:
سیرجان
نوع کار :
کارفرما:
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد