شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

سیلندرهای هیدرولیک فولاد سازی(فولاد آلیاژی ایران)

در سیلندرهای هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
سیلندرهای هیدرولیک فولاد سازی(فولاد آلیاژی ایران)
تاریخ انتشار:
April 22, 2013
محل:
تهران
ارزش:
سیلندر هیدرولیک
معماری:
فولاد آلیاژی ایران
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد