شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

سیلندر هیدرولیک دستگاه تست شیرهای گاز(آروین اندوزان)

در سیلندرهای هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
سیلندر هیدرولیک دستگاه تست شیرهای گاز(آروین اندوزان)
تاریخ اتمام:
January 1, 1970
شهر:
تهران
نوع کار :
کارفرما:
آروین اندوزان
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد