هیدرولیک کاران - شرکت مهندسی و خدماتی هیدرولیک کاران

کلمه کلیدی را وارد کنید

سیلندر هیدرولیک دستگاه پرس پخت کفش (بهمن)

در سیلندرهای هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
سیلندر هیدرولیک دستگاه پرس پخت کفش(بهمن)
تاریخ اتمام:
October 12, 2018
شهر:
تهران
نوع کار :
دستگاه پرس پخت کفش
کارفرما:
کفش بهمن
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد