شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

سیلندر هیدرولیک دستگاه پرس پخت کفش (بهمن)

در سیلندرهای هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
سیلندر هیدرولیک دستگاه پرس پخت کفش(بهمن)
تاریخ انتشار:
October 12, 2018
محل:
تهران
ارزش:
دستگاه پرس پخت کفش
معماری:
کفش بهمن
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد