شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک

در پاور یونیت های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
محل:
تهران
ارزش:
معماری:
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد

طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک
نکات:
۱- کارفرما شرکت پاریزان صنعت
۲- طراحی کامل مدار هیدرولیک و یونیت هیدرولیک
۳- انتخاب قطعات از مارک Eaton-Vickers