شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

پاور یونیت های پروژه ذوب شمال

پاور یونیت های پروژه ذوب شمال

در پاور یونیت های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
ذوب شمال
تاریخ انتشار:
November 30, 2023
محل:
تهران
ارزش:
طراحی و ساخت پاور یونیت به همراه سیلندرهای مربوطه
معماری:
شرکت ذوب شمال
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان
قطعات
اجرا

طراحی و ساخت پاور یونیت به همراه سیلندر های مربوطه

ادوات استفاده شده عبارتند از : شیر آلات هیدرولیک برند
Eaton Vickers
پمپ هیدرولیک برند
Roquet
شیر کانتر بالانس برند
Oleoweb

Visit Our Post On LINKEDIN: LINKEDIN