هیدرولیک کاران - شرکت مهندسی و خدماتی هیدرولیک کاران

کلمه کلیدی را وارد کنید

کارخانه احیاء استیل فولاد بافت

در پاور یونیت های هیدرولیک, سیستم های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
ساخت پاوریونیت ها و جک های هیدرولیک برای کوره احیاء مستقیم فولاد بافت
تاریخ اتمام:
December 20, 2022
شهر:
تهران
نوع کار :
ساخت پاوریونیت ها و جک های هیدرولیک
کارفرما:
شرکت فولاد بافت
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد

طراحی و ساخت پاوریونیت هیدرولیک جهت تامین توان هیدرولیکی به همراه جک ها و اساتندهای لازم ، برای
کنترل عملکرد جک های سیستم کلوخه شکن (Burden Feeders) و جک های سیستم دریچه ها ی
کوره ( Slide Gates ) باحداکثر فشار کاری 200 bar .