شرکت هیدرولیک کاران - نمایندگی برند ویکرز Vickers ، Rexroth، Veljan

کلمه کلیدی را وارد کنید

یونیت هیدرولیک دستگاه تست شیرهای گاز(آروین اندوزان)

در پاور یونیت های هیدرولیک
portfolio
نام پروژه:
یونیت هیدرولیک دستگاه تست شیرهای گاز(آروین اندوزان)
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
محل:
تهران
ارزش:
آروین اندوزان
معماری:
درباره پروژه

نوار پیشرفت پروژه

زمان 100درصد
قطعات 100درصد
اجرا 100درصد