الوب Oleoweb

قطعات هیدرولیک الوب

شرکت هیدرولیک کاران، تامین کننده انواع قطعات و محصولات الوب ایتالیا (Oleoweb) به شرح زیر می باشد:

ردیف شرح
1 چک ولو داخل بلوک-ساچمه ای
2 چک ولو داخل بلوک-دیسکی
3 چک ولو لوله ای
4 شاتل ولو
5 فلوکنترل مچی با چک ولو
6 فلوکنترل با چک ولو
7 فلوکنترل بدون چک ولو
8 قفل لوله ای پایلوتی
9 قفل کتابی دوبل
10 قفل کتابی (یکطرفه)
11 فشارشکن سرراهی
12 اورسنتر یکطرفه
13 اورسنتر دوطرفه
14 شیر پاپت نرمال بسته
15 فشارشکن کارتریجی
16 فشارشکن با بلوک زیرشیری

 

دسته: برچسب:

محصولات الوب Oleoweb

شرکت هیدرولیک کاران نماینده رسمی الوب Oleoweb در ایران می باشد. این شرکت تأمین کننده انواع محصولات الوب Oleoweb ، از قبیل شیرهای فلوکنترل، شیرهای فشارشکن سرراهی، شیرهای پاپت نرمال بسته، چک والو های داخل بلوکی ساچمه ای و دیسکی و … می باشد.