شیرهای دستی هیدرولیک روکت Roquet

شیرهای دستی روکت
شیر هیدرولیک چیست؟
شرکت هیدرولیک کاران نماینده روکت اسپانیا در ایران و تامین کننده انواع شیرهای دستی هیدرولیک روکت Roquet و انواع پمپ دنده ای روکت می باشد. این شیرها در 2 سایز 1/2 و 3/8 تک دسته و دو دسته و در دو مدل فنری و قفلی موجود می باشد.

انواع مختلف شیرها و بررسی رفتار و عملکرد آنها بر اثر تغییر مشخصه های اصلی شیر:
شیرهای کنترل جریان

این شیرها برای کنترل دبی جریان ورودی به عمل کننده ها و در نتیجه کنترل سرعت آنها، به کار می روند. معمولاً این فرایند با تغییر مساحت مقطع اوریفیس کنترل انجام می شود. مشخصه های جریانی اوریفیس، مهمترین نقش را در طراحی ادوات کنترلی در هیدرولیک، ایفا می کنند.
در مدار ساده سیلندر، شیر کنترل جریان، سه عملکرد متفاوت نسبت به سیلندر دارد که عبارتند از:
کنترل جریان ورودی به سیلندر، کنترل جریان خروجی از سیلندر و کنترل جریان تخلیه.

شیرهای هیدرولیک در سیستم های نقلیه
گروه بزرگی از شیرهای هیدرولیک، آنهایی هستند که در سیستم های نقلیه همانند ماشین های حفاری، جرثقیل ها، بارکش هابا بالابر چنگکی و غیره، به کار می روند.

روکت اسپانیا طیف گسترده ای از شیرهای کنترل هیدرولیک را برای کاربرد در صنعت موبایل پیشنهاد می دهد. محدوده شیرهای دستی روکت از ۱۵ (لیتر بر دقیقه) تا ۳۰۰ (لیتر بر دقیقه) را دربرمی گیرد.
دو ویژگی اصلی شیرهای دستی روکت، نیروی زیاد و آلودگی کم آنهاست و هر کدام برای این مشخصات آزمایش شده اند.

 

مشخصات شیرهای دستی هیدرولیک روکت Roquet
سایز ۱/۲ {تک دسته}
سایز ۱/۲ {۲ دسته} – ۳ جک و ۴ جک
سایز ۱/۲ {۲ دسته و ۷ دسته} – برای کاربرد در “بیل بکهو”
سایز ۳/۸ {تک دسته}
و همچنین

شیرهای دستی روکت سایز ۱/۲ با لیتراژ ۶۰ و سایز ۳/۸ با لیتراژ ۴۰ (لیتر بر دقیقه) می باشند.
حداکثر فشار کاری شیرهای دستی روکت تا ۱۶۰ (بار) می باشد.