شیرهای فشارشکن سر راهی ویکرز (Pipe Mounting)

شیرهای فشارشکن سر راهی ویکرز (Pipe Mounting)
شرکت هیدرولیک کاران از سال 66 به عنوان نماینده ویکرز تاسیس شد.این شرکت تامین کننده انواع شیرهای هیدرولیکی ویکرز از جمله شیرهای فشارشکن سر راهی ویکرز می باشد.

در زیر مشخصات فنی و گاتالوگ این فشارشکن آمده است.

مشخصات فنی شیرهای فشارشکن سر راهی ویکرز :