فشارشکن بلوکی ویکرز

فشارشکن بلوکی ویکرز (Pressure Reducing Valve Plate Mounted)

شرکت هیدرولیک کاران از سال 66 به عنوان نماینده ویکرز تاسیس شد.این شرکت تامین کننده انواع شیرهای هیدرولیکی ویکرز از جمله فشارشکن بلوکی ویکرز می باشد.
در زیر مشخصات فنی و کاتالوگ این فشارشکن آمده است.

مشخصات فنی فشارشکن بلوکی ویکرز: