فلوکنترل بلوکی ویکرز

فلوکنترل بلوکی ویکرز

شرکت هیدرولیک کاران از سال 66 بعنوان نماینده ویکرز تاسیس شد.این مجموعه تامین کننده انواع شیرهای هیدرولیکی ویکرز از جمله فلوکنترل بلوکی ویکرز می باشد.

 

در زیر مشخصات فنی و کاتالوگ فلوکنترل بلوکی ویکرز آورده شده است:

مشخصات فنی فلوکنترل بلوکی ویکرز:

ماکزیمم فشار عملیاتی : تا 248 بار (bar)
گستره ی جریان:
300 : 2 تا 300 (in3/min)
1500 : 10 تا 1500 (in3/min)
2300 : 10 تا 2300 (in3/min)