فیلتر ویکرز

محصولات ویکرز و اینترنورمن دامنه وسیعی از ۴۰۰۰ فیلتر و المنت فیلتر مختلف برای نیازهای گوناگون ارائه داده است. نیروی سیال یکی از قابل اطمینان ترین و تکرارپذیرترین حالت های نیرو و حرکت است. هنگام مواجه شدن با مسائل، ۸۰ درصد مواقع مساله مربوط به کنترل نامناسب ذرات آلودگی می باشد. ایتون بیش از ۷۵ سال سابقه در زمینه طراحی، توسعه و اجرای محصولات فیلتراسیون برای کنترل سیستم های حرکتی و قدرتی دارد.

ایتون ویکرز برای ماشین آلات راه سازی، کشاورزی، ساختمان سازی، معدن و صنایع دریایی فیلترهای هیدرولیک ارائه کرده است. فیلترهای اینترنورمن سیستم های هیدرولیک را تمیز نگه می دارد و باعث افزایش عمر کاری و کاهش زمان خوابیدن دستگاه می شود.

فیلترهای هیدرولیک ویکرز باعث تامین مزایای مصرف کننده شامل بهبود تمیزی و کیفیت عملکرد سیال می شود که متعاقبا افزایش عمر سیال را نتیجه می دهد.

فیلترهای هیدرولیک ویکرز، تکنولوژی استفاده برای مصارف صنعت و معدن در شرایط کاری با فشار بالا، بار زیاد و شرایط سخت را دارد، زیرا فیلترهای داخل تانک می توانند بالای ۲۱۰۰ GPM و فیلتر های فشار بیش از ۶۰۰۰ Psi را تحمل کنند. ایتون ویکرز دارای تکنولوژی اندازه گیری، آنالیز، فیلتراسیون و مانیتور کردن شرایط تجهیزات کاری برای عملکرد بهتر می باشد.

اغلب خرابی های سیستم های هیدرولیک ناشی از آلودگی روغن می باشد. به همین علت است که باید روغن در شرایط مطلوب نگه داری شود، و مانیتور کردن و فیلتراسیون پارامترهای اصلی یک ساختار هیدرولیک می باشند.