هیدرولاین Hydroline

هیدرولاین Hydroline
شرکت هیدرولیک کاران تامین کننده انواع قطعات و محصولات هیدرولاین Hydroline به شرح زیر می باشد:

– درب باک
– روغن نما
– فیلتر برگشت با قابلیت نصب بر روی درب تانک (ورودی از بیرون تانک)
– فیلتر برگشت با قابلیت نصب بر روی درب تانک (ورودی از داخل تانک)
– فیلتر برگشت (سرراهی)
– فیلتر مکش با قابلیت نصب بر روی درب تانک و یا به صورت بیرون تانکی
– فیلتر مکش داخل تانک (هنگام نصب پمپ در کنار تانک)
– فیلتر مکش داخل تانک (حالت های نصب آزاد)