هیدروموتور ایتال گروپ Italgroup

هیدروموتور ایتال گروپ Italgroup

هیدروموتور ایتال گروپ Italgroup پیستون شعاعی با دبی ثابت، موجود برای دبی های ۱۰۰ سی سی تا ۸۰۰۰ سی سی، این موتورها برای گشتاورهای بالا و سرعت های پایین مناسب هستند. فشار ماکزیمم هیدروموتور ایتال گروپ Italgroup تا 350 بار می باشد.

مشخصات فنی هیدروموتور ایتال گروپ Italgroup به شرح زیر می باشد :

ردیف ویژگی ها :
1 دبی ثابت
2 لیتراژ : از ۱۰۰ تا ۸۰۰۰ (سی سی)
3 دور : از ۰.۵ تا ۹۵۰ (دور بر دقیقه))
4 راندمان حجمی بالا
5 تنوع در نوع نصب