چک ولو پایلوتی ویکرز

چک ولو پایلوتی (Pilot Check Valve)

شرکت هیدرولیک کاران از سال 66 به عنوان نماینده ویکرز تاسیس شد.این مجموعه تامین کننده انواع شیرهای هیدرولیکی ویکرز از جمله چک ولو پایلوتی ویکرز می باشد.
در زیر مشخصات فنی و کاتالوگ این شیرها آورده شده است:

مشخصات چک ولو پایلوتی ویکرز: