کانتر بالانس دوبل الوب VBCD

کانتر بالانس دوبل اولوب VBCD

در هر مدار هیدرولیکی یا سیستم هیدرولیکی شیر های کنترل فشار هیدرولیک یا کانتر بالانس ها وجود دارند. وظیفه اصلی این نوع شیر ها یا کانتر بالانس ها محافظت از پمپ و مدار در برابر افزایش فشاری است که به صورت ناخواسته امکان بروز آن در مدار وجود دارد.
عمده ترین و پرمصرف‌ترین کانتر بالانس ها یا شیر های کنترل فشار هیدرولیک رلیف ولو ها، ردیوسینگ ها، آنلودر ها و کانتربالانس های اولوب می‌باشند، که با توجه به نیاز مدار به کار گرفته می‌شوند.
این نوع شیر ها مانند شیر های کنترل جریان با روش نصب به صورت سرراهی، بلوکی و زیرشیری تولید می‌شوند. از کمپانی های مطرح سازنده کانتر بالانس ها یا شیر کنترل فشار هیدرولیک می توان به به کمپانی اولوب اشاره کرد. شرکت مهندسی و خدماتی هیدرولیک کاران با 36 سال سابقه موفق و درخشان در زمینه صنعت هیدرولیک وارد کننده و تامین کننده قطعات و محصولات اولوب Oleoweb در ایران می باشد.
کانتر بالانس دوبل اولوب Oleoweb با دریچه های تعادلی Oleoweb VBCD می توان بار معلق را تحمل کرد و حرکت آن را با حذف ارتعاشات یا پایین آمدن خیلی سریع و خطرناک کنترل کرد.
کانتر بالانس اولوب Oleoweb مجهز به بدنه سوپاپ با پورت های رزوه ای BSPP-GAS، شیرهای مرکزی کانتر بالانس VBCD به گونه ای طراحی شده اند که به صورت خطی در سیستم هیدرولیک مطابق با فضاهای موجود در دستگاه نصب شوند.

کانتر بالانس دوبل اولوب سایز اولوب سایز 1/4 : 30 لیتر

کانتر بالانس دوبل اولوب سایز اولوب سایز 3/8 : 40 لیتر 

کانتر بالانس دوبل اولوب سایز اولوب سایز 1/2 : 60 لیتر

کانتر بالانس دوبل اولوب سایز اولوب سایز 3/4 : 120 لیتر

 

کانتر بالانس الوب VBCD 

انواع کانتر بالانس الوب VBCD:

  1. کانتر بالانس دوبل الوب سایز اولوب سایز 1/4 : 30 لیتر
  2. کانتر بالانس دوبل الوب سایز اولوب سایز 3/8 : 40 لیتر 
  3. کانتر بالانس دوبل الوب سایز اولوب سایز 1/2 : 60 لیتر
  4. کانتر بالانس دوبل الوب سایز اولوب سایز 3/4 : 120 لیتر

در هر مدار هیدرولیکی یا سیستم هیدرولیکی شیر های کنترل فشار هیدرولیک یا کانتر بالانس ها وجود دارند. وظیفه اصلی این نوع شیر ها یا کانتر بالانس ها محافظت از پمپ و مدار در برابر افزایش فشاری است که به صورت ناخواسته امکان بروز آن در مدار وجود دارد.
عمده ترین و پرمصرف‌ترین کانتر بالانس ها یا شیر های کنترل فشار هیدرولیک رلیف ولو ها، ردیوسینگ ها، آنلودر ها و کانتربالانس های الوب می‌باشند، که با توجه به نیاز مدار به کار گرفته می‌شوند.
این نوع شیر ها مانند شیر های کنترل جریان با روش نصب به صورت سرراهی، بلوکی و زیرشیری تولید می‌شوند. از کمپانی های مطرح سازنده کانتر بالانس ها یا شیر کنترل فشار هیدرولیک می توان به به کمپانی اولوب اشاره کرد. که از مطرح ترین قطعات تولیدی این کارخانه می توان به کانتر بالانس دوبل الوب Oleoweb اشاره کرد. شرکت مهندسی و خدماتی هیدرولیک کاران با 36 سال سابقه موفق و درخشان در زمینه صنعت هیدرولیک وارد کننده و تامین کننده قطعات و محصولات الوب Oleoweb در ایران می باشد.

کانتر بالانس الوب Oleoweb در سایز ها و لیتراژ های مختلف وجود دارند.
برای 30 لیتر کانتر بالانس 1/4 دوبل الوب مناسب می باشد.
مناسب 40 لیتر کانتر بالانس 3/8 دوبل الوب Oleoweb  می باشد.
جهت دریافت لیتراژ 60 لیتر با سایز 1/2 و سایز های 3/4 ،  120 کانتر بالانس از الوب Oleoweb مناسب می باشند.