کانتربالانس اولوب VBCD (شیر کنترل فشار)

کانتربالانس اولوب VBCD (شیر کنترل فشار)

کانتر بالانس VBCD اولوب ( شیر کنترل فشار )  OLEOWEB کانتر بالانس VBCD اولوب  کانتربالانس الوب VBCD ، شیرهای دو نزولی و با کنترل حرکت هستند. ( شیرهای overcenter یا کانتر بالانس VBCD اولوب) این مدل از کانتربالانس VBCD اولوب ، بار و فشار زیاد را مسدود می کند و حرکت و چرخش را در […]

ادامه مطلب